හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

Recent posts

Show more
 ඔන්ලයින් මුලාව
 මෘදුකාංග (සොෆ්ට්වෙයා) ෆයර්වෝල්
 සාමාන්‍යයෙන් සිදු වන IOT ප්‍රහාර
උදව් කරන මුවාවෙන් ඇවිත් ……
 ඩොක්සිං (DOXXING)
 අපහාසය දරා ගත නොහැකි වූ ඔහු….
 ව්‍යාපාරික ඊමේල් අවභාවිතය (BUSINESS EMAIL COMPROMISE)
 TINDER (ටින්ඩ) හි වාර්තා / රිපෝට් කිරීම
 ස්මාර්ට් ෆෝන් සිහිනය
 ස්ටෙගනොග්‍රෆි ගැන ඔබ දැන ගත යුත්තේ ඇයි?
Load More That is All