හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

මැරුණු පුද්ගලයෙකුගේ ගිණුමක් කළමනාකරණය කිරීම


මැරුණු පුද්ගලයෙකුගේ ගිණුමක් කළමනාකරණය කිරීම

කිසියම් පුද්ගලයෙකු මිය ගොස් ඇති බව ෆේස්බුක් දැනුවත්ව සිටී නම්, එම ගිණුම අදාල පුද්ගලයා  සිහි කිරීම සඳහා පවත්වාගැනීම ඔවුන්ගේ ප්‍රතිපත්තිය වේ.

සිහිවටන ගිණුම් යනු පුද්ගලයෙකුගේ අභාවයෙන් පසු ඔහුගේ නෑදෑ හිත මුතුරන් එකතු වී ඔහු ගැන මතකයන් එකතු කර බෙදා හදා ගැනීමට ඇති ස්ථානයකි. එසේම මෙම ගිණුම් වෙනත් පිටස්තර කෙනෙකු විසින් එම ගිණුමට ලොග් වීම වැලැක්වීම ද කරනු ලබයි.

 ඔබ කාලයක් පුරාවට ෆේස්බුක් භාවිතා කරන පුද්ගලයෙකු නම් (legacy contact) ෆේස්බුක් හි   , සිහිවටන ගිණුම්පැතිකඩ කළමනාකරණය කරන්නේ කෙසේද?

අනුස්මරණ ගිණුමක් කළමනාකරණය කිරීම:

1. මතක තබා ගත යුතු පැතිකඩ වෙත යන්න.
2. ආවරණ ඡායාරූපයේ පහළ දකුණේ,Manage ක්ලික් කරන්න.
3 පහත ක්‍රියාවන් සිදු කිරීම සඳහා  වම් පසෙහි මෙනුව භාවිතා කරන්න:
පෝස්ටුවයක් එකතු කරන්න.
නව මිතුරන්ගේ ඉල්ලීම් වලට ප්‍රතිචාර දක්වන්න.
පැතිකඩ ඡායාරූපය සහ ආවරණ ඡායාරූප වෙනස් කිරීම .

අතීත සබඳතාවයක් ලෙස, ඔබ කළමනාකරණය කරනු ලබන කළමනාකරණය කළ සිහිවටන ගිණුම් ඉවත් කිරීමට ඉල්ලා සිටිය හැකිය. ගිණුම ඉවත් කිරීමේ ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීමට කරුණාකර මෙම පෝරම පුරවන්න.
ඔබ අතීත සබඳතාවයක් ගැන වෙනත් ප්‍රශ්ණ තිබේ නම්, ඔබට ෆේස්බුක් ‌ෙසම්බන්ධ කර ගත හැකිය.Post a Comment

0 Comments