හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99
Showing posts from 2022Show all
 අපහාසය දරා ගත නොහැකි වූ ඔහු….
 ව්‍යාපාරික ඊමේල් අවභාවිතය (BUSINESS EMAIL COMPROMISE)
 TINDER (ටින්ඩ) හි වාර්තා / රිපෝට් කිරීම
 ස්මාර්ට් ෆෝන් සිහිනය
 ස්ටෙගනොග්‍රෆි ගැන ඔබ දැන ගත යුත්තේ ඇයි?
බැංකු කටයුතු පරිස්සමින්
ඔබ කුකීස් (COOKIES) පිළිගත යුතුද? (1 කොටස)
 වැඩි පඩි අඩු වැඩ
 බ්ලැක්මේල් වංචාකරුගේ ඉරණම
 QR කේතයක් අනතුරුදායක විය හැකිද?
පරිගණක ගේම් තුළ සැඟවුණු සූදූව
 රැන්සම්වෙයා (RANSOMWARE)
 ඔබේ අවධානයට වැදගත් සුලබ ක්‍රිප්ටෝ වංචා 16 ක් – දෙවන කොටස
 ඔබේ අවධානයට වැදගත් සුලබ ක්‍රිප්ටෝ වංචා 16 ක් – පළමුවන කොටස
 අම්මා රට යන්න කලින්ම දුව බිලි වුනාද?
 මුරපද 2 කොටස – අමාරු Password ලේසියෙන් මතක තියා ගන්නේ කොහොමද?
Load More That is All