හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

බුද්ධිමය දේපළ

බුද්ධිමය දේපළ

ෆේස්බුක් සමාගම පුද්ගලයන්ගේ සහ සංවිධානවල බුද්ධිමය දේපල අයිතිවාසිකම් සුරැකීමට කැප වී සිටී. අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් පිළිබඳ ෆේස්බුක් ප්‍රකාශය මගින් , වෙනත් අයගේ බුද්ධිමය දේපල අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන අන්තර්ගතයන් පළ කිරීම, හිමිකම් සහ වෙළඳ ලකුණු ආදිය පෝස්ට් කිරීම, අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් පිළිබඳ ෆේස්බුක් ප්‍රකාශයන් උල්ලංගණය කිරීමක් බැවින් ඔවුන් එවැනි දේ සඳහා අනුමැතිය ලබා දෙන්නේ නැත.

කතුහිමිකම

කතුහිමිකම යනු කතෘත්වයේ මුල් කෘතීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන නීත්‍යානුකූල අයිතියකි (උදා: පොත්, සංගීතය, චිත්‍රපට, කලාව). සාමාන්‍යයෙන්, කිතුහිමිකම මගින් යම් කිසි ඉදිරිපත්කිරීමක භාවිතා කළ වචන හෝ පින්තූර වැනි මුල් ප්‍රකාශනයන් ආරක්ෂා කරයි. යම් අදහසක් හෝ අදහසක් භාවිතා කිරීම සඳහා මුල් වචන හෝ රූපය ආරක්ෂා කළ හැකි වුවද, කරුණු සහ අදහස් ඉන් ආරක්ෂා නොවේ. නාමාවලියේ, නාම සහ සටන්පාඨ වැනි දේවල් ප්‍රකාශන හිමිකම මගින් ආරක්ෂා නොවේ; නම්, පදවි නම් සහ  උද්‍යෝග /සටන් පාඨ ආදිය කතෘහිමිකම මගින් ආරක්ෂා නොකරයි . කෙසේ වෙතත්, තවත් නීත්‍යානුකූල අයිතියක් වන “වෙළඳ නාමය” මගින්    එවැනි වචන ආරක්ෂා විය හැකිය. හිමිකම් උල්ලංඝනයන් වාර්තා කිරීම පිළිබඳ වැඩිදුර දැනගන්න.
වෙළඳ ලකුණු

යම්කිසි පුද්ගලයකු, පුද්ගල කණ්ඩායමක් හෝ වෙනත් සමාගමක් විසින් කරනු ලබන නිෂ්පාදනයන් හා සේවාවන් හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිතා තා කරන/ යොදා ගන්නා; වචනයක්, සටන්පාඨයක්, සංකේතයක් හෝ නිර්මාණයක් (උදාහරණ: වෙළඳ නාමය, ලාංඡනය) වෙළඳ ලකුණ ක් ලෙස හඳුන්වයි. සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳ ලකුණක් උත්සාහ කරන්නේ භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් සපයන හෝ ඊට අනුබද්ධ අය පිළිබඳව පාරිභෝගිකයා තුල ඇතිවන ව්‍යාකූලතාවය වැලැක්වීමයි. උල්ලංගණය කිරීම සහ වාර්තා කිරීම ගැන වැඩිදුර දැන ගන්න.


මූලාශ්‍රය: https://www.facebook.com/help/399224883474207?helpref=hc_global_nav

Post a Comment

0 Comments